Högre Ledarskapsutveckling

Dalarnas Akademi utmanar, utvecklar och är en viktig del av framtiden genom att utveckla individer. Det handlar om att ge inspiration, kunskaper, tankar och verktyg – och om att blir bättre. Vår ledarskapsutbildning är kvalitetssäkrad och förankrad i vetenskapen, den lägger vikt vid den vardagliga verksamheten. Den är en mötesplats för lärande och nätverkande där deltagarna delar erfarenheter och reflektioner med varandra, med stor respekt för var och ens kunskap.

Läs mer om Dalarnas Akademi

da_bg_theme_5
da_bg_theme_5

Min förväntan på att bli en bättre ledare fick mig att söka kursen.

- Annika Stålberg, förvaltningschef Kopparstaden om “Högre Ledarskapsutveckling”
da_bg_theme_5
da_bg_theme_5

Föreläsarnas brinnande intresse lyser igenom och smittar av sig.

- Linda Norén, Näringslivschef i Falu kommun om “Högre Ledarskapsutveckling”
da_bg_theme_1
da_bg_theme_1

Det är värdefullt att få andra att bolla med.

- Håkan Gustavsson, VD Autoform om “Högre Ledarskapsutveckling”
da_bg_theme_5
da_bg_theme_5

Kursen har öppnat nya vägar för mig.

Deltagare i kompetenskursen "Sociala medier och molntjänster"

Högre Ledarskapsutveckling

Den ledarskapsutbildning som Dalarnas Akademi erbjuder bygger på att effektivt öka din kompetens utifrån tre viktiga parametrar: erfarna kvalificerade lärare, vetenskap och möten. Som chef och ledare får du möjligheten att möta personer i samma situation och med hjälp av våra lärare vrida och vända på problem och möjligheter. Utbildningen bygger på vetenskapligt prövade teorier satt i en verksamhetsnära kontext och det du tar med dig är en verktygslåda som du direkt kan applicera på din vardag liksom ett personligt nätverk av personer i samma situation som du. Utbildningen ger dig också högskolepoäng men kräver inte att du har högskolebehörighet.

Vår ledarskapsutbildning

 
Ingen kurs ligger i varukorgen