Mer än bara en kurs!

Mer än bara en kurs!

En resa i personlig utveckling

Hur blir en kurs mer än en kurs? Hur får vi en utbildning att ge mer? Vi tror på två framgångsfaktorer. Det ena är att grunden för våra ledarskapsutbildning är kvalitetssäkrad och förankrad i vetenskapen och lägger vikt vid den vardagliga verksamheten. Det handlar om att landa de nya kunskaperna och på så sätt skapa en bestående beteendeförändring.

Den andra framgångsfaktorn är nätverket. Som ledare är du ofta ensam om många frågor. Under kursen delar deltagarna erfarenheter och reflektioner med varandra, med stor respekt för var och ens kunskap. Handgripliga verktyg och modeller blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Den röda tråden är att gruppen jobbar intensivt med sig själva och varandra; jag som person, jag som ledare, jag som del i gruppen och gruppen som en del i mitt nätverk. Det är en fråga om personlig utveckling minst lika mycket som kompetensutveckling. Under hela resan får deltagarna personlig handledning och rådgivning.

Om kursen

Under kursen Högre Ledarskapsutveckling får du bland annat genomgå en UL-utbildning och en 360–graders inventering. Förhandlingsteknik, konflikthantering, omvärldsbevakning, kreativitet och motivation är också viktiga delar. De kommer att implementeras genom övningar, diskussioner och reflektioner. Varje del anpassas efter din yrkesroll, för att du ska få direkt utveckling i din vardag. Varje deltagare får också en personlig handlingsplan.

Kursstart i november

OBS!! Vi utvecklar oss ständigt och inför kursstarten 2019 kommer vi att införa en del nya moment – håll utkik!!

Kursstart: 21-22/11 2019
Antal träffar: 6 internatträffar, 1,5 eller 3 dagar vardera

Datum för träffarna:
Träff 1: 21-22/11 2019, 12.00 dag 1 – 17.00 dag 2
Träff 2: 15-17/1 2020, 08.30 dag 3 – 17.00 dag 5
Träff 3: 5-6/3 2020, 08.30 dag 6 – 13.00 dag 7
Träff 4: 16-17/4 2020, 08.30 dag 8 – 13.00 dag 9
Träff 5: 14-15/5 2020, 08.30 dag 10 – 13.00 dag 11
Träff 6: 11-12/6 2020, 08.30 dag 12 – 13.00 dag 13

Plats: konferensanläggning i Dalarna.
Kostnad: 63 000 kr exkl. moms. I priset ingår internat, kursmaterial, tester och litteratur.

Lär mer om innehållet i kursen här: Kursbeskrivning med kursstart november 2019

Dalarnas Akademi – Mer än bara kurs.

Genom att gå Dalarnas Akademi får du bland annat genomgå en UL-utbildning med en 360–graders inventering för personlig feedback. Förhandlingsteknik, konflikthantering, omvärldsbevakning, kreativitet och motivation är också viktiga delar som kursen innehåller. De kommer att implementeras genom teorier, övningar, diskussioner och reflektioner. Varje del anpassas efter din yrkesroll, för att du ska få direkt utveckling i din vardag. Därefter får du även en personlig handlingsplan för att kunna skapa tillförlitlighet i din framtida utveckling.

Idén bakom Dalarnas Akademi och kursen Högre Ledarskapsutveckling kommer från Dalarnas Försäkringsbolag vilka var initiativtagare till utbildningen. Dalarnas Försäkringsbolag har en gedigen tradition av lokal förankring att ge tillbaka till sina kunder i olika former av återbäring och sponsring. I linje med dessa tankar uppstod frågan om hur man kunde medverka till att stärka upp företagandet i länet och därmed göra Dalarna till en attraktivare arbetsregion. Ganska snart landade resonemanget i att organisationer är beroende av ett bra ledarskap för att växa och utvecklas. Dalarnas Försäkringsbolag hade aldrig intentionen att själva tillhandahålla ledarskapsutveckling, utan de kontaktade Högskolan Dalarna med sina idéer. Högskolan tog utifrån dessa fram konceptet, vilket mynnade ut i Dalarnas Akademi som idag drivs av Kraftplan AB.

Block 1 – Det personliga ledarskapet

Utbildningens första block innehåller genomgång av upplägg och innehåll i utbildningen. Utbildningen passar alla, förutsatt att kursdeltagaren uppfyller kriteriet “några års erfarenhet av ledande befattning”. Innehållet i kursen anpassas och formas efter gruppens förutsättningar, men även för att varje deltagare ska få mesta möjliga behållning utifrån sina egna behov. Pusselbitarna som ligger till grund för block ett är att alla har olika erfarenhet och hur denna kan utnyttjas på bästa sätt. Deltagarna får reflektera över hur de själva är som ledare och hur de beskriver sig själv som chef. Under den första delen av kursen läggs den grund som efterföljande block vilar på, och den gemenskap som uppstår under utbildningen varar ofta långt efter att deltagarna lämnat den sista kursträffen.

Block 2 – Utvecklande Ledarskap

Den andra träffen – block två – utgörs av tre heldagar och börjar någon vecka innan kursstart. Deltagarna får då ett bedömningsformulär för personlig feedback kopplat till ledarskap, vilket sedan används som arbetsunderlag. Syftet med dessa två dagar är att, med hjälp av ledarskapsmodellen, få ett tankemässigt förhållningssätt kring ledarskap. Feedbacken är grunden för blocket och modellen som används är en modern vetenskapligt beprövad plattform. Du lämnar det andra blocket med en trygghet i ditt ledarskap och vetskapen om att det inte är droppens kraft som urholkar stenen, det är det eviga droppandet.

Block 3 – medarbetare och motivation

Block tre är en fortsättning från Utvecklande Ledarskap, och handlar mycket om gruppen. Gruppdynamiken står i centrum och innehållet har bäring i vad som skapar motivation hos människor. Mycket handlar om att se gruppens utveckling och vilken typ av ledarskap situationen kräver. En annan central del är personligheten, och deltagarna får insikt i hur gruppdynamiken och personligheten hänger ihop. För att öka företagets effektivitet och resultat är inre motivation och engagemang avgörande. Block tre utgår ifrån den vetskapen och erbjuder verktygen för dig som ledare att framgångsrikt driva dina medarbetares utveckling.

Block 4 – Kommunikation, förhandling och konflikthantering

I det fjärde blocket diskuteras grunderna i kommunikation med inspel i olika teorier som varvas med mycket praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyten deltagarna emellan. Att praktiskt träna med verktyg från professionell förhandling samt leda samtal i konfliktlösning, skapar förutsättningar och trygghet i beteendet att påverka vad det är jag vill. Grunderna är vad det innebär att stort som smått genomföra en förhandling för ömsesidig vinning. Där syftet med blocket och vad vi vill att deltagarna ska få ut i slutändan är hur man kommunicerar och signalerar med och utan ord, i grön respektive röd zon.

Block 5 – Omvärld och kreativitet

Block fem som handlar om idéutveckling och kreativitet, där det centrala i blocket är den underbara och supersvåra processen i att tänka annorlunda. Teorier blandas med lekfullhet och nyfikenhet för att få en tydlig förståelse för den kreativa processen. Syftet med blocket är att hitta nya former av kompetens- och erfarenhetsöverföring så deltagaren kan hitta unika egenskaper och ny energi hos sina medarbetare.

Block 6 – Personlig Handlingsplan

Det sjätte och sista blocket är ytterligare en fortsättning på block två och tre, där varje kursdeltagare fortsätter på sin handlingsplan för det personliga ledarskapet. En personlig handlingsplan hjälper deltagaren att uppnå sina kort- och långsiktiga mål. Samt att göra idéer mer konkreta som en påminnelse att fokusera på några områden och att släppa andra saker.

Enskilda samtal och reflektionsprotokoll

Mellan varje kurstillfälle hålls enskilda samtal där deltagarna diskuterar hur det egna ledarskapet kan utvecklas. Dessa personliga uppföljningar baseras på reflektionsprotokoll som kursdeltagarna skriver efter varje utbildningsträff. Syftet med reflektionsprotokollet är att reflektera över innehållet i blocket, litteraturen och kopplingar till den vardag – verksamhet som respektive chef befinner sig i.

Ingen kurs ligger i varukorgen